experyment_klimek

Eco Blocker Dysk to innowacyjny i bezobsługowy system osłon pływających na różnego rodzaju zbiornikach. 

Eco Blocker Dysk można zastosować m.in. w:

- zbiornikach wody pitnej - zbiornikach wody przeciwpożarowej (na lotniskach, autostradach, przy zakładach itp.)
- zbiornikach przy oczyszczalniach ścieków czy wysypiska śmieci
- zbiornikach wody przemysłowej (chłodzącej, procesowej itp.)
- zbiornikach na gnojowicę/obornik (ograniczenie uciążliwości instalacji dla społeczności lokalnej)
- magazyny wody (przeznaczonej do nawadniani upraw, naśnieżanie stoków narciarskich itp.)
- stawach hodowlanych (osłona uniemożliwia lądowanie dzikiemu ptactwu i żerowania). 

ZALETY I KORZYŚCI ECO BLOCKER DYSKU FIRMY KLIMEK-PLAST:

- znacząca redukcja parowania z powierzchni wody
- stabilna i stała redukcja zapachów innych substancji lotnych
- ograniczenie wzrostu organicznego takiego jak glony, algi i inne mikroorganizmy
- swobodny dostęp do cieczy po zamontowaniu systemu (np. do pomiaru, opróżniania, napowietrzania lub mieszania)
- łatwość instalacji i brak kosztów konserwacji
- wytrzymała i solidna konstrukcja dysków
- rozwiązanie przyjazne środowisku poprzez ograniczenie konieczności stosowania chemikaliów np. w stawie
- utworzona powłoka tworzy estetyczny wzór na tafli
- pełne pokrycie powierzchni bez względu na kształt zbiornika czy zmianę poziomu

REDUKCJA EMISJI ZAPACHÓW I SZKODLIWYCH GAZÓW

takich jak siarkowodór i inne lotne związki organiczne w zakładach hodowlanych, stanowią obecnie zarówno problem środowiska, jak i zagrożenie dla pracowników w przemyśle rolnym. Zastosowanie systemów pokryw pływających drastycznie zmniejsza emisję tego typu gazu na dużą skalę, a także oferuje niezwykłą kontrolę zapachów, tworząc ekologiczną barierę, która skutecznie zapobiega przedostawaniu się do atmosfery. Modułowe systemy przepuszczalnych powłok są bardziej skuteczne do zmniejszenia emisji zapachów ze wszelkich rodzajów osadników cieczy, w porównaniu z klasycznymi systemami nieprzepuszczalnymi. Wszystko to, w połączeniu z minimalnymi kosztami eksploatacji i konserwacji, sprawia, że system powłoki dysków firmy KLIMEK-PLAST jest ekonomiczną i wysoce wydajną opcją w porównaniu ze starymi systemami np. z litym dachem czy folią.

KONTROLA GLONÓW I MIKROORGANIZMÓW

Rozprzestrzenianie się glonów, alg, chwastów i mikroorganizmów w zbiornikach wody jest powtarzającym się problemem, który obniża jakość stojącej wody i blokuje odpływy, rury, systemy nawadniające, oprócz tego stwarza wysokie koszty w obróbce chemicznej. Jak dobrze wiadomo, rozwój wszystkich rodzajów glonów i innych organizmów fotosyntetycznych jest bezpośrednio związany z ich ekspozycją na światło słoneczne, co pozwala im wytwarzać węglowodany i tlen poprzez fotosyntezę, umożliwiając w ten sposób ich proliferację. Niektóre algi zawierają właściwości toksyczne, które mogą stanowić zagrożenie dla flory i fauny mającej kontakt z wodą, a ich kontrola jest niezbędna w oczyszczalniach ścieków i kolektorach wody pitnej. Modułowe systemy powłok pływających firmy KLIMEK-PLAST stanowią skuteczne rozwiązanie tego problemu, blokując wpływ promieni UV. Dzięki optymalnemu pokryciu do 95% powierzchni każdej masy wody, dostosowując się do wszelkiego rodzaju złożonych konturów i zmieniających się poziomów wody, nasze systemy w niezwykły sposób ograniczają wzrost glonów. To bezpośrednio oszczędza zużycie chemikaliów i znacznie poprawia jakość wody. Modułowy system powłoki pływającej będący zastosowaniem wyłącznie dla sztucznych zbiorników wodnych, działa równolegle jako środek odstraszający ptaki i inne zwierzęta, które mogłyby zostać przyciągnięte przez swobodny dostęp do wody i pokarmu.

PAROWANIE

Woda jest niezbędna do życia. Powłoka z dysków redukuje parowanie wody o 90%. Obecny kryzys klimatyczny, uwydatniony przez postępujące skutki zmian klimatycznych w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, jest niewątpliwie realnym zagrożeniem, jednocześnie wyzwaniem dla całej ludzkości. Sektory rolnictwa i przemysłu na całym świecie odczuwają bezpośrednie skutki tego nieregularnego wpływu klimatu w postaci wysokich temperatur, co powoduje poważne straty gospodarcze i nieefektywność procesów produkcyjnych. Są to więcej niż wystarczające powody, aby skupić naszą uwagę na efektywnym zarządzaniu i ochronie tego cennego zasobu ziemi, chroniąc go przed parowaniem i niekorzystnymi skutkami jego na środowisko. Nasze systemy powłok pływających zostały specjalnie zaprojektowane, aby ograniczyć parowanie cieczy w każdym rodzaju infrastruktury, pokrywając do 97% jej powierzchni, zmniejszając w ten sposób parowanie nawet o 90%. Połączenie unikalnego wzornictwa oraz materiału do wyprodukowania powłoki sprawia, że systemy powłok stanowią skuteczną barierę przed wpływem światła słonecznego, ograniczając wpływ promieni UV na wodę i chroniąc ją przed innymi istotnymi czynnikami.

animacja_dyski_web
video

klimek_termo

dyski_klimek1

dyski_klimek2

dyski_klimek3

dyski_klimek4

 

ECO DYSK, ZBIORNIK RETENCYJNY, OCHRONA WODY, PAROWANIE WODY ZE ZBIORNIKÓW, OSZCZĘDNOŚĆ WODY, SUSZA NA POLACH I OGRODACH, OCHRONA WODY W ZBIORNIKACH, jak chronić wodę, zbiorniki wodne na stokach, zbiorniki wodne przy autostradach